Tmi Mila Liiri


 

Mitä hieronta oikein on?

Hieronta vaikuttaa suuremmalle alueelle, mitä yleensä uskotaankaan. Hieronta vaikuttaa mm.

lihaskudokseen; suurin osa hieronnan vaikutuksesta tulee lihasten ja kalvojen venytysvaikutuksesta. Hieronnassa venytetään lihasten kalvoja, mikä saa lihakset rentoutumaan.

hormonaaliset- ja entsyymivaikutukset; hieronnan aikana vapautuu huomattavassa määrin adrenaliinia ja noradrenaalia. Ne stimuloivat keskushermostoa ja seurauksena voimakkaasta hieronnasta on virkistävä vaikutus. Hieronnassa vapautuu myös mm. serotoniiniä ja oksitosiinia

lämpövaikutus; lämmön nousu vaikuttaa kudosten venyvyyttä lisäävästi ja parantaa aineenvaihduntaa, kuona-aineet poistuvat lihaksista paremmin.

verenkiertovaikutus; hieronnan avulla edistetään valtimoveren pääsyä kudoksiin. Laskimoverenkierto lisääntyy. Lihakset saavat hieronnan vaikutuksesta happirikasta verta ja ravintoaineita palautuakseen ja vahvistuakseen.

kivun lievitys; Hieronta vapauttaa endorfiineiksi kutsuttuja hermoston hormoneja, jotka poistavat kipuja ja nostavat kipukynnystä.

vaikutus vastustuskykyyn; Valkosolujen määrän on todettu lisääntyneen hieronnan jälkeen.

vaikutus autonomiseen hermostoon; Kevyellä hieronnalla on parasympaattisen hermoston kautta rauhoittava vaikutus sekä keskushermostoon että elimistön toimintaan yleensä.

hermoston reaktivaatio; Hieronnan avulla voidaan parantaa oman kehon tilan tiedostamista. Jäykistyneet lihakset alentavat toimintakykyä ja lisäävät koordinaation heikentymistä, mikä johtaa loukkaantumisriskin kasvamiseen. Hieronta rentouttaa lihaksia.

 

Koulutettu hieroja ?

Koulutettu hieroja on terveydenhuollon ammattilainen. Hänet on merkitty VALVIRAN rekisteriin nimikesuojatuksi koulutetuksi hierojaksi.

Koulutettu hieroja on suorittanut koulutetun hierojan ammattitutkinnon. Tutkintoon johtava koulutus on laskennallisesti noin 40 opintoviikkoa. Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta osasta: hierojan ammatin perusteet, hierojan työmenetelmät, hieronta hoitotapahtumana ja hieroja yrittäjänä. Ammattitaitokriteerit on vahvistettu opetushallituksessa ja osaaminen osoitetaan koulutuksen jälkeen valtakunnallisten kriteerien mukaan näyttötutkinnoissa.

Saavuttaakseen koulutetun hierojan ammattiosaamisen tason, on perehdyttävä sekä alan teoriaan että käytännön taitoihin. Ammattiosaamisen teoria koostuu hieronnan teorian lisäksi muun muassa anatomiasta, fysiologiasta, patologiasta, liikehoidoista, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, fysikaalisista hoidoista, ergonomiasta, hoitotyön etiikasta, ensiavusta ja viestinnästä.

Hierojan ammattikuvaus

Koulutettu hieroja työskentelee pääsääntöisesti ammatinharjoittajana, mutta myös toisen palveluksessa esimerkiksi kylpylöissä, hoitokodeissa tai liikuntakeskuksissa. Hän tekee töitä sekä sairaiden, että terveiden eri ikäisten ihmisten kanssa. Työssä korostuu hieronnan lisäksi ohjeiden antaminen lihasten venytyksistä ja vahvistamisesta, liikunnasta, ergonomiasta, ravinnosta ja terveellisistä elämäntavoista. Koulutetun hierojan ammatissa toimimisen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja korkea ammattieettinen toiminta

Lähde: Koulutettujen hierojien liiton nettisivut http://www.khl.fi/index.php?mlid=3&slid=3